Juegos
Capitales de Europa con mar
Etiquetas
# Monumentos de Europa
Usuarios
Canales
Has elegido retar a Carlos.
Para comenzar este reto de mentes priviligedias, elige el tipo de reto:
¿A quién quieres retar?
Busca a tu contrincante entre los jugadores de Cerebriti:
Has elegido retar a: Raulius
Reto aleatorio
Se elegirá un juego al azar dentro de la categoría que elijas:
Arte
Deportes
Literatura
Ciencias
Geografía
Música
Cine
Historia
Matemáticas
Televisión
Idiomas
Tecnología
Ocio
Marcas
Motor
Lengua
Reto a un juego concreto
Encuentra el juego al que quieres retar a tu oponente en nuestro buscador:
Has elegido: Bandas heavies de los a�os 80
Lanzar reto
¿Cómo funcionan los retos?

Repàs Dret laboral

Test en català
Creado por:
bea
Este anuncio nos ayuda a ser 100% gratis. Tu juego comenzará en unos segundos.
TU RESULTADO:
Puntos:
Nota media:
00/20
12:00
Haz click solo sobre la respuesta correcta.
Quien sabe esto o aquello
Pamplona
Madrid
San Sebastian
Barcelona
Pregunta
Respuesta correcta
Les càmares de vigilància :
No poden tenir àudio
Les faltes per sancions disciplinaries prescriuen? :
Si, sempre
Quina de les següents és una relació laboral excluida? :
Treballs realitzats a títol d'amistat o benevolència
Quin dels següents és un incompliment contractual: :
Les faltes repetides i injustificades d'assistència o puntualitat
Drets col.lectius :
Dret a vaga
En la jornada ordinària no és treball efectiu: :
Totes són certes
Distribució irregular de la jornada :
Pots treballar més de 9 hores al dia
Quin és l'horari nocturn? :
De les 22:00h- 06:00H
Qui dels següents pot fer hores extres? :
Una dona de 22 anys que té una jornada completa i treballa de 08:00h a les 15:00h
Quin temps de descans interjornada té un menor de 18 anys: :
com a mínim 30 minuts si excedeix de 4:30H
Pregunta
Respuesta correcta
Quant ens reduïm la jornada per cura de fills menors de 12 anys: :
El salari es redueix de manera proporcional
Quant de temps et correspon per canvi de domicili? :
1 dia
Quants dies de vacances a l'any et corresponen? :
Mínim 30 dies naturals
Quants festius tenim a l'any? :
14
Què empreses estan obligades a crear un Pla d'igualtat? :
Les que tenen més de 50 treballadors/es
Quin dels següents és un contracte formatiu? :
Obtenció de la pràctica professional
El contracte de formació en alternança :
Té una duració mínima de 3 mesos i màxima de 2 anys.
Quan estàs fent una substitució: :
No li correspon indemnització
En quines circumstàncies no es poden utilitzar les Empreses de treball temporal: :
Totes són certes
El teletreball :
Mateix salari que aquells que estan en l'oficina
Jugado 3 veces.
¿Has encontrado algún fallo?